Index - Fisio360

Tècniques

En fisio360 podem oferir tractaments per a una àmplia varietat de malalties i simptomatologies.
Consulta amb el teu clínica els tractaments adequats.

Massatge terapèutic

Destinat al tractament de processos patològics en individus malalts i lesionats

Saber més

INDIBA® activ

Accelera els mecanismos naturals de reparació del teixit per a una recuperació més rápida

Saber més

Técnica EPI

Electrolisi Percutànea Intratisular

Saber més

Osteopatía

Apropament diagnòstic i terpèutic manual a les disfuncions de mobilitat articular i tisular en general

Saber més

Embenat neuromuscular

També conegut com neurotape, kinesiotaping

Saber més

Punción Seca

Consisteix en la introducció d’agulles d’acupuntura a l’interior del múscul o a nivel superficial.

Saber més

Infrarojos

Equip elèctric compost d’un reflector i un casquell on es sitúa la llum infraroja.

Saber més

Parafina

Es sumergeix la zona a tractar en una barreja de parafina i oli vegetal entre 50 i 55 graus

Learn More

Microones

Ajuda molt eficaç a la recuperació de lesions, especialment les contractures

Saber més

Ultrasons

Sons no audibles que generen una presió sobre els teixits tous i produeixen calor local

Saber més

TENS

Estimulació eléctrica transcutània amb corrent alterna de baixa freqüència.

Saber més

Electroteràpia

Aplicació de corrents elèctriques o galvàniques i variables

Saber més

Làser

És una técnica que consisteix en aplicar a l’organisme energía de l’espectre electromagnètic per a facilitar l’activitat bioquímica.

Saber més