Index - Fisio360

Técniques Parafina

Es sumergeix la zona a tractar (mans i peus) en un recipient que contingui una barretja de parafina i oli vegetal a una temperatura entre els 50 i 55 graus. Posteriorment la parafina forma una película al voltant de la zona tractada que tranferirà el dolor.

Efectes
  • Analgèsia
  • Antiinflamatori
  • Acció descontracturant
  • Millora de la rigidesa de les articulacions
Indicacions
  • artritis reumatoide
  • artrosi
  • etc.
Contraindicacions
  • Quan hi ferides a la zones a tractar o en casos de dermatitis.
Aquesta tècnica està disponible en els següents centres: