Index - Fisio360

Técniques Ultrasons

Són sons no audibles que generen una presió sobre els teixits tous i produeixen també calor local.

L’aparell consta d’un capçal unit per un cable al aparell emisor. Es requereix l’utilització de gel conductor per a posar en contacte el capçcal amb el cos, perque sino els ultrasons no penetrarien la pell. El gel d’ultrasons te únicament una funció conductora, no produeix cap efecte. No obstant, es poden utilizar pomades amb efectes diversos per calmar el dolor o la inflamació, en aquest cas la pomada tindria també una funció conductora.

Efectes
 • Reducció del dolor
 • Efecte antiàlgic i espasmòdic
 • Es reabsorbeixen els hematomes.
 • Favoreix l’estimulació de la circulació sanguínea per vasodilatació
 • Relaxació muscular
 • Increment de la flexibilitat del teixits rics en colàgen, amb disminució de la rigidesa articular i de la contractura.
 • Efectes sobre nervi perifèrics, augmentant o disminuint la velocitat de conducció d’aquestos.
Indicacions
 • Trastorns osteomioarticulars, fonamentalment traumàtics i degeneratius, retraccions musculars, fibrosis musculo-tendinoses i punts gatell.
 • Lesions de nervis perfièrics.
 • Trastorns circulatoris, en cas d’èxtasis circulatories i coleccions líquides cròniques, com hematomes i fibrohematomes.
 • Trastorns dermàtologics subaguts, crònics, fibrosis i trastorns de la cicatrització.
 • Trastorns d’òrgans inters i estomatològics.
Contraindicacions
 • Ulls: Cavitació de mitjans líquids i lesions irreversibles.
 • Cor.
 • Utero gràvid: per cavitació del líquid amniòtic, malformacions per la hipertèrmia.
 • Plaques epifisàries.
 • Cervell.
 • Testicles.
Aquesta tècnica està disponible en els següents centres: