Index - Fisio360

Técniques Embenat Neuromuscular

També s’anomena, neurotape, kinesiotaping, etc. Els origens d’aquesta tècnica van començar a Asia, sobretot Corea i Japó.

L’idea principal d’aquest método es le múscul, es creu que els músculs no són tan sòls necessaris per al moviment, sino que influeixen en la circulació sanguínia, limfàtica i la temperatura corporal.

Partint d’aquesta idea es va desenvolupar un esparadrap elàstic amb la intenció de’ajudar al múscul amb totes aquestes funcions. Durant el desenvolupament d’aquest mètode es va observar que les aplicacions d’aquesta técnica eren molt més àmplies i que no estaven indicades sòls per al tractament de la musculatura.

L’esparadrap utilitzat és elàstic, de cotó amb una capa de cola anti-alèrgica, la qual segueix un patró especial per que pugue ventilar, això fa que aquest embenat sigui durader.

Aquest esparadrap te un grosor, pes i elasticitat pareguts a la pell.

Efectes
 • Analgèsia
 • Millora la funció muscular per la regulació del tó muscular.
 • Ajuda funció articular:
  • Estimulació de la propiocepció .
  • Correcció de la dirección del moviment.
  • correcció de la posición articular.
  • Augment de l’estabilitat.
 • Eliminar bloquejos de la circulació sanguínia i evaquació limfàtica.
 • Mecanisme neuroreflexe.
Indicacions
 • També es pot fer servir per reajustar, fixar o limitar moviments articulars.
Aquesta tècnica està disponible en els següents centres: