Tendinopatía - Fisio360

Qué tractem? Tendinopatía

Comunment mal anomenada tendinitis, en estudis recents s'ha descobert que al tendó no es produeix inflamació, el que es produeix és un procés degeneratiu, per això no es pot denominar a aquesta patologia tendinitis, el qual només es reserva per a casos aguts com un traumatisme directe.

El tendó és el nexe d'’unió entre el múscul i l'’os, és el que transmet la força de la contracció muscular a l'os perquè es produeixi el moviment.

Aquesta patologia es caracteritza per causar dolor i sensibilitat a prop d'’una articulació. Generalment es produeixen per micro traumatismes de repetició, és a dir, per moviments repetitius.

Epicondilopatia lateral

Coneguda també com "colze del tennista", és una patologia caracteritzada per dolor a la cara externa del colze, sobre l’epicòndil, prominència òssia més externa del colze, com a resultat d'’una tensió mantinguda o per sobreesforços repetits. Les molèsties ocasionades per la híper extensió del colze, de qualsevol causa, es poden classificar com epicondilopatia. Qualsevol persona que realitzi treballs que impliquin moviments repetits d'’avantbraç, colze i canell és susceptible de patir "colze de tennis". També pot irradiar dolor i parestèsies a avantbraç i mà.

Epincondilopatia medial

També es denomina "colze de golf". Afecta els tendons de la musculatura flexora de la mà i els dits. Apareix en forma de dolor a la zona d’'inserció dels tendons a la cara interna del colze, generalment ocasionat per moviments repetitius, tensió o tracció mantinguda sobre els tendons, traumatismes directes o sobreesforços en fer moviments de flexió i pronació.

Efectes del tractament
 • Alleujar el dolor.
 • Flexibilitzar els músculs implicats.
 • Restaurar la força de tota la musculatura de l'avantbraç
 • Incorporació progressiva a les activitats diàries i esportives

Tendinopatia del manegot rotatoris

El maniguet rotador està compost per quatre tendons: supraespinós, infraespinós, subescapular i rodó menor. Aquest grup de músculs són els principals estabilitzadors del complex articular de l'’espatlla.
Efectes del tractament
 • Alleujar el dolor augmentant.
 • Augmentar el reg sanguini de l'’àrea afectada.
 • Disminuir l'’estrès dels tendons.
 • Flexibilitzar i reforçar la musculatura implicada.
 • Retornar a la seva espatlla la seva gamma normal de moviment.

Tendinopatia Aquilea

Aquest tendó uneix els bessons i el soli al calcani, és a dir, connecta els músculs del panxell al taló. La tendinopatia es produeix amb més freqüència deguda a sobrecàrrega, sobre: caminants, corredors o altres atletes, especialment quan practiquen esports de salt com el bàsquet; ja que en saltar s'’exerceix molta força sobre el tendó d'Aquil·les. Els símptomes generalment inclouen dolor al taló al caminar o al córrer, el tendó sol fer mal al tacte.

Efectes del tractament
 • Alleujar el dolor i la inflamació.
 • Disminuir l'’estrès en els tendons.
 • Flexibilitzar i reforçar la musculatura implicada.
 • Recuperar la marxa normal per tornar a l'’activitat normal i/oesportiva en la major brevetat possible.