Esquinç - Fisio360

Qué tractem? Esquinç

És una lesió dolorosa traumàtica d'una articulació, provocada per l'allargament violent dels lligaments amb o sense trencament d'aquests. Existeixen 3 graus de lesió:

Grau I
distensió parcial del lligament.
Grau II
trencament parcial o total del lligament.
Grau III
trencament total del lligament amb arrencament ossi. El trencament de diversos lligaments pot causar una luxació si es perd completament la congruència articular.
Efectes del tractament
  • Disminuir el dolor i la inflamació dels teixits.
  • Afavorir una bona cicatrització de les estructures lesionades.
  • Recuperar l'estabilitat passiva i activa, prevenint el desenvolupament d'un dolor crònic.
  • Incorporació progressiva a les activitats diàries i esportives.